โควต้า ม.3


น้องน้ำฝน

รร. สตรีนนทบุรี
สาขา: เครื่องกล


น้องเบนซ์

รร. สตรีนนทบุรี
สาขา: เครื่องกล


น้องมุก

รร. สตรีนนทบุรี
สาขา: เครื่องกล


น้องแนน

รร. สตรีนนทบุรี
สาขา: เครื่องกล


น้องเจ

รร. เบญจมราชานุสรณ์
สาขา: เครื่องกล


น้องเก็จ

รร. เบญจมราชานุสรณ์
สาขา: เครื่องกล


น้องโบ๊ท

สาขา: เครื่องกล


น้องเอิร์ท

สาขา: โยธา


น้องนุ่น

รร. ศรีบุณยานนท์
สาขา: เครื่องกล


น้องไพล

รร. ศรีบุณยานนท์
สาขา: ไฟฟ้า


น้องจ๋า

รร. สวนกุหลาบนนทบุรี
สาขา: โยธา


น้องโอห์ม

รร. ธัญบุรี
สาขา: เครื่องกล


น้องปราย

รร. ลาดปลาเค้าพิทยาคม
สาขา: ไฟฟ้า


น้องดรีม

รร. เตรียมฯนนทบุรี
สาขา: เครื่องกล


น้องแตงไทย

รร. ราชวินิตบางแก้ว
สาขา: ไฟฟ้า


น้องกุ๊กกิ๊ก

รร. ธัญบุรี
สาขา: ไฟฟ้า


น้องพีท

รร. ธัญบุรี
สาขา: ไฟฟ้า


น้องโต้

รร. สาธิตฯสวนสุนันทา
สาขา: เครื่องกล


น้องเอก

รร. นวมินราชาลัยทราชินูทิศราชาลัย
สาขา: เครื่องกล


น้องน๊อต

รร. หอวัง
สาขา: เครื่องกล


น้องจิมมี่

รร. หอวัง
สาขา: โยธา


น้องแนน

รร. เบญจมราชานุสรณ์
สาขา: โยธา


น้องเปรม

รร. เทพศิรินทร์นนทบุรี
สาขา: โยธา